Blogul lui Laivindur

Filme româneşti, melodii româneşti, istorie românească

Evenimente istorice – 30 noiembrie

1840 – Are loc debutul lui Vasile Alecsandri în teatru cu piesa „Farmazonul din Hîrlău”, pusă în scenă de Costache Caragiale.

1840 – Se înfiinţează la Sibiu, Transilvania, prima asociaţie a meşteşugarilor – Uniunea meseriaşilor.

1929 – Manifestul către țară al Partidului Național-Țărănesc, în care se regăsesc problemele fundamentale ale vieții economice și social politice și căile de soluționare a acestora.

1936 – Se naste Mitică Popescu, actor român.

2008 – Desfășurarea primelor alegeri parlamentare uninominale din România.

Sarbatori:

– Sf. Apostol Andrei cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei si al Municipiului Galati;

Anunțuri

Din categoria:Evenimente, Noiembrie, , , , , , , , , , , ,

Evenimente istorice – 29 noiembrie

1474 – Ștefan cel Mare scrie Papei Sixt al IV-lea făcând un apel la unitatea creștinilor împotriva turcilor.

1784 – La București se dă un pitac domnesc prin care toți egumenii erau obligați ca în cazul în care vor găsi copii cu glas frumos să-i aducă la Sfântul Sava, la dascălul Mihalache (unde cu un an în urmă Vodă Mihai Suțu înființase o clasă de muzică).

1852 – A incetat din viata Nicolae Bălcescu, istoric român și reprezentanți ai mișcării pașoptiste (n. 1819)

1880 – S-a nascut N.D. Cocea, scriitor și publicist român (d. 1949)

1918 – Demisia guvernului C. Coandă, formarea cabinetului liberal condus de I.I.C. Brătianu.

1938 – Corneliu Zelea CodreanuNicadorii (asasinii lui I.G. Duca) și Decemvirii (asasinii lui Mihail Stelescu) sunt asasinați de jandarmi. Comunicatul oficial anuntă că au încercat să fugă de sub escortă și au fost împușcați; în realitate, au fost sugrumați în două dube, în apropiere de Tâncăbești.

1946 – Ședința extraordinară a Comitetului Executiv al PNȚ – Iuliu Maniu, la care se analizează desfășurarea alegerilor și rezultatele lor.

1997 – A incetat din viata Liviu Constantinescu, geofizician român (n. 1914)

Din categoria:Evenimente, Noiembrie, , , , , , , , , , , , , ,

Evenimente istorice – 28 noiembrie

1863 – S-a nascut Eremia Grigorescu, general de artilerie, comandantul trupelor române în bătălia de la Mărășești, ministru de război (d. 1919)

1874 – S-a nascut Jean Bart (Eugeniu P. Botez), scriitor român (d. 1933)

1877 – Căderea Plevnei. După încercarea nereușită de a sparge încercuirea Plevnei, generalul Osman-Pașa s-a predat colonelului român Mihail Cristodulo Cerchez și a semnat capitularea armatei turce.

1893 – S-a nascut Nicolae Colan, mitropolit ortodox al Ardealului, membru al Academiei Române (d. 1967)

1915 – A incetat din viata Neculai Culianu, matematician și astronom român, membru corespondent (din 1889) al Academiei Române (n. 1832)

1918 – Congresul General al Bucovinei adoptă moțiunea privind unirea necondiționată a Bucovinei cu Regatul României.

1919 – România semnează la Washington o serie de acorduri internaționale cu privire la stabilirea zilei de lucru de 8 ore și a săptămânii de lucru de 48 de ore în stabilimentele industriale, vârsta minima de admitere a copiilor în muncile industriale, lucrul de noapte al femeilor și copiilor, munca femeilor înainte și după naștere.

1920 – A apărut la București săptămânalul Adevărul literar și artistic, continuator al Adevărului ilustrat. Fondator: Constantin Mille.

1989 – A incetat din viata Arsenie Boca, ieromonah, teolog și artist ortodox român (n. 1910)

Din categoria:Evenimente, Noiembrie, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Evenimente istorice – 26 noiembrie

1909 – A avut loc, la Teatrul Național din București, premiera piesei „Viforul” de Barbu Ștefănescu Delavrancea.

1909 – S-a nascut Eugène Ionesco, dramaturg și eseist francez de origine română (d. 1994)

1914 – S-a nascut Liviu Constantinescu, geofizician român (d. 1997)

1917 – Primul Război Mondial: S-a încheiat, la Focșani, armistițiul dintre România și Puterile Centrale, ca urmare a condițiilor militare intervenite în urma armistițiului ruso-german de la Brest-Litovsk.

1940 – În închisoarea Jilava au fost împușcați de legionari 64 de foști demnitari ai regimului carlist și participanți la represiunile antilegionare (printre ei: Gh. Argeșeanu, fost prim-ministru, generalul Gabriel Marinescu, fost ministru de Interne, Victor Iamandi, fost ministru de Justiție).

1957 – Adunarea Generala a ONU adoptă în unanimitate rezoluția inițiată de România, intitulată „Bazele cooperarii economice internaționale”.

1967 – A fost inaugurat primul gimnaziu din Galați, „Colegiul Național Vasile Alecsandri”.

 

 

Din categoria:Evenimente, Noiembrie, , , , , , , , , , , , ,

Evenimente istorice – 25 noiembrie

1715 – Începutul domniilor fanariote în Țara Românească prin instaurarea la domnie a lui Nicolae Mavrocordat. Domniile fanariote însemnau o prelungire a controlului exercitat de Poartă asupra Țărilor Române, dar cu autonomie internă sporită.

1814 – S-a născut Matei Millo, actor şi cântăreţ, autor de texte dramatice, celebru în teatrul românesc, prin interpretarea în travesti a rolului „Coana Chiriţa” din piesele lui V. Alecsandri; este autorul şi interpretul principal al piesei „Baba Hârca”, reprezentată pentru prima dată la Iaşi în1849 (m. 9 septembrie 1896)

1863 – S-a născut savantul dr. Ioan Cantacuzino, membru al Academiei Române, fondator al şcolii româneşti de imunologie şi patologie experimentală. El a elaborat o metodă de vaccinare împotriva holerei recunoscută în istoria epidemiologiei ca „marea experienţă românească de vaccinare” (m. 14 ianuarie 1934)

1864 – Este promulgată „Legea instrucțiunii publice”, ce avea să stea la baza învățământului românesc modern. Se stabilesc trei grade de învățământ: primar, secundar și superior, din care „instrucțiunea primară este obligatorie și gratuită”.

1867 – A intrat în vigoare prima Convenție poștală a României, cea cu Rusia, conform căreia pe teritoriul României serviciul de poștă urma să fie efectuat numai de către Poșta Română.

1885 – A încetat din viaţă poetul Grigore Alexandrescu, cel care a impus în literatura română, ca specii literare, satira („Satiră. Duhului meu”), fabula („Boul şi viţelul”), epistola („Epistolă către Voltaire”) (n. 22 februarie 1810)

1896 – Apare, la București, primul număr al revistei Literatura și arta română. Idei, simțire și formă, sub conducerea lui Nicolae Petrașcu.

1916 – Primul Război Mondial: Trupele române angajează puternice acțiuni de luptă pe linia CricovIalomița, pentru a câștiga timpul necesar atât concentrării forțelor ruse, cât și pregătirii unei alte linii de rezistență.

1932 – „Pact de neagresiune electorală” între Partidul Național Țărănesc și Garda de Fier. Aderă ulterior gruparea liberală condusă de Gheorghe Brătianu („georgiștii”), Uniunea Agrară condusă de Constantin Argentoianu și Partidul Evreiesc din România.

1940 – Încep, la Jilava, săpăturile pentru dezgroparea, în vederea reînhumării, a osemintelor lui Corneliu Zelea Codreanu și ale celorlalți legionari uciși împreună cu el.

1972 – A încetat din viaţă Henri Coandă, inventator, inginer, membru al Academiei Române. În 1907 a expus, pentru prima oară în lume, la Berlin, macheta unui avion fără elice, viitorul avion cu reacţie. Numele său rămâne legat de fenomenul aerodinamic cunoscut sub numele de „efectul Coandă”, brevetat în 1934 (n. 7 iunie 1886).

Din categoria:Evenimente, Noiembrie, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Evenimente istorice – 24 noiembrie

1473 – Ștefan cel Mare cucerește Cetatea Dâmboviței (Bucureștilor).

1816 – S-a născut pictorul Barbu Iscovescu, revoluţionar paşoptist; a realizat portrete de domnitori români: Mihai Viteazul, Matei Basarab, Avram Iancu (m. 24 octombrie 1854).

1843 – Mihail Kogălniceanu a rostit memorabilul „Cuvânt de deschidere al celui dintâi curs de istorie națională” la Academia Mihăileană din Iași, în care definește istoria și rolul ei în cristalizarea conștiinței naționale.

1879 – Italia a recunoscut independența României. S-au stabilit relațiile diplomatice dintre cele doua state (24 nov./6 dec.)

1912 – S-a născut regizorul de film Victor Iliu (filmul „Moara cu noroc”), primul preşedinte al Asociaţiei Cineaştilor din România şi primul redactor-şef al revistei „Cinema” (m. 4 septembrie 1968, Italia)

1919 – Coalizarea Partidului Național Român, Partidului Țărănesc, Partidului Naționalist–Democrat, Partidului Țărănesc din Basarabia și a altor grupări mici în „Blocul Parlamentar democratic”.

1920 – A încetat din viaţă poetul Alexandru Macedonski, reprezentant al simbolismului românesc; a întemeiat şi condus cenaclul şi revista literară „Literatorul” (n. 14 martie 1854).

1927 – A încetat din viaţă Ion I. C. Brătianu, om politic, fost prim-ministru, cel de numele căruia se leagă Unirea cea Mare (1918), Constituţia României (1923), introducerea votului universal, reforma agrară. Din 1909, până la moarte, a fost preşedinte al PNL (n. 20 august 1864).

1927 – Este numit în funcția de șef al PNL Vintilă I. C. Brătianu, după moartea lui Ionel I. C. Brătianu.

1989 – În ciuda evenimentelor din țările vecine, Nicolae Ceaușescu este reales, cu unanimitate de voturi, în funcția de secretar general al PCR.

Din categoria:Evenimente, Noiembrie, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Evenimente istorice – 23 noiembrie

1710 – Începe a doua domnie a lui Dimitrie Cantemir în Moldova (23 nov. 1710 – 11 iul. 1711)

1843 – Ion Ghica a inaugurat cursul de Economie politica la Academia Mihăileană de la Iași, cu lecția „Despre importanța economiei politice”.

1864 – Este înfiintat prin decret semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Muzeul Național de Antichități din capitală, având în colecție piesele Tezaurului de la Pietroasa. Din anul 1990 muzeul se va numi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române.

1916 – Primul Război Mondial: Armatele germano-austro-ungare au ocupat Bucureștiul.

1916 – Primul Război Mondial: Trupele germane ocupă Ploieștiul, unde 26 de instalații de rafinare a petrolului, ca și toate sondele, rezervoarele din schele și rafinării fuseseră distruse de români la cererea guvernelor englez și francez, pagubele ridicându-se la peste 9 milioane de lire sterline.

1923 – A incetat din viata Urmuz (Dimitrie Demetrescu Buzău), unul dintre cei mai originali reprezentanți ai literaturii române de avangardă (n. 1883)

1925 – S-a nascut Gheorghe Calciu-Dumitreasa, preot și dizident român (d. 2006)

1940 – Ion Antonescu, șeful statului român între 19401944, a semnat, la Berlin, adeziunea României la Pactul Tripartit.

2000 – Sunt repatriate rămășițele pământești ale lui Nicolae Rădescu, ultimul prim–ministru democrat al României înainte de comuniști (6 dec. 1944 – 28 feb. 1945); silit să demisioneze, părăsește România la 17 iunie 1946, stabilindu-se în SUA.

Din categoria:Evenimente, Noiembrie, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Evenimente istorice – 22 noiembrie

1806 – Începe un nou război ruso–turc desfășurat pe teritoriul Moldovei și Țării Românești. Conflictul se va încheia prin Pacea de la București din 28 mai 1812, în urma căreia Basarabia intra în componența Rusiei.

1869 – S-au deschis cursurile Facultății de Medicină din București. Primul decan a fost medicul chirurg Nicolae Turnescu.

1880 – Principele Carol I primește acordul scris din partea familiei sale privind succesiunea la tronul României, reglementată prin Constituție: „În lipsă de descendenți de sex masculin în linie dreaptă ai A.S.R. Carol Hohenzollern–Sigmaringen, succesiunea la tron va reveni celui mai în vârstă dintre frații săi sau descendenților lor…”

1901 – A incetat din viata Vasile Urechia-Alexandrescu, istoric, scriitor și politician român, membru fondator al Societății Academice Române (n. 1834)

1913 – A fost inaugurată clădirea Teatrului „Mr. Gh. Pastia” din Focșani.

1931 – Se deschide pentru public Muzeul de Istorie al Bucureștiului, în Casa Moruzi din Calea Victoriei nr.117. După anul 1959, colecțiile muzeului vor fi adăpostite în incinta Palatului Șuțu (din 1999, poartă denumirea de Muzeul Municipiului București)

1956 – Jocurile Olimpice de Vară se deschid la MelbourneAustraliaRomânia a obținut 13 medalii (5 aur, 3 argint, 5 bronz).

2006 – A incetat din viata Lucian Raicu, eseist și critic literar român, stabilit (1988) în Franța (n. 1934)

2007 – A incetat din viata Ioanichie Bălan, scriitor, duhovnic și arhimandrit român (n. 1930)

Din categoria:Evenimente, Noiembrie, , , , , , , , , , , ,

Evenimente istorice – 21 noiembrie

1615: Bătălia de la Tătăreni. Alexandru Movilă, sprijinit de nobilii polonezi Mihai Wisniowiecki și Samuel Koreki, îl invinge pe Ștefan Tomșa și se înscăunează domn al Moldovei.

1740: Începe construirea monumentului Sfânta Treime de la Timișoara; monumentul a fost ridicat în amintirea epidemiei care a devastat întregul Banat în jurul anului 1739.

1880: Printr-un act semnat la Sigmaringen, Prințul Ferdinand de Hohenzollern, nepotul de frate al lui Carol I este desemnat prinț moștenitor al coroanei României.

1887: A incetat din viata Petre Ispirescu, folclorist și povestitor român. Este cunoscut mai ales datorită activitaţii sale de culegător de basme populare româneşti: „Tinereţe fără de bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, „Prâslea cel voinic şi merele de aur”, „Aleodor Împărat”, „Greuceanu”, Înşir-te mărgăritari” (n. 1830)

1895: S-a nascut Traian Grozăvescu, tenor român (d. 1927)

1930: S-a nascut Ion Gheție, prozator român (d. 2004)

1933Ion Mihalache devine președinte al Partidului Național Țărănesc în urma demisiei lui Alexandru Vaida–Voievod. Va fi arestat în 1947 și condamnat la închisoare de comuniști, unde va și muri, în 1963.

1933: S-a nascut Anghel Dumbrăveanu, poet, prozator și traducător român

1944Al doilea război mondial: Armatele române duc lupte grele în nordul Ungariei pentru cucerirea Munților Bukk.

2001: A incatat din viata Ion Cristinoiu, compozitor, orchestrator, dirijor și instrumentist român (n. 1942)

2002: NATO invita BulgariaEstoniaLetoniaLituaniaRomâniaSlovacia și Slovenia să devină membre.

2006: A incetat din viata Gheorghe Calciu-Dumitreasa, preot și dizident român (n. 1925)

Din categoria:Evenimente, Noiembrie, , , , , , , , , , , , , , , ,

Evenimente istorice – 20 noiembrie

1224 – Prima mențiune a bisericii „Sf. Mihail” din Cisnădioara, germ. „Michelsberg”, (județul Sibiu), monument în stil romanic.

1852 – Începe construcția clădirii Școlii Centrale din București, care se va numi „Pensionatul Domnesc de fete”. Din 1890, școala funcționează în localul construit de arhitectul Ion Mincu, lângă Grădina Icoanei; după 1948 și până în 1993 instituția se va numi „Liceul Zoia Kosmodemianskaia”.

1861 – Poarta Otomană emite „Firmanul de organizare administrativă a Moldovei și Valahiei” care admitea unirea administrativă și politică a Principatelor de la 24 ianuarie 1859, însă prevedea că unirea va înceta la sfârșitul domniei lui Al. I. Cuza.

1912 – S-a nascut Victor Preda, biolog român, membru al Academiei Române (d. 1982)

1916 – Primul Război Mondial: Guvernul României se retrage din Muntenia ocupată, la Iași, noua capitală a țării.

1922 – Conferința internațională de la Lausanne, în problema strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Se discută și semnează tratatul de pace cu Turcia, care recunoștea drepturile României asupra insulei Ada-Kaleh. Insula nu mai există, fiind inundată la construirea barajului Porțile de Fier.

1932 – Premiera românească, la Opera Română din București, a baletului „Iris” de Constantin C. Nottara, după premiera absolută a spectacolului la Opera din Moravska-Ostrava din Cehoslovacia, din 12 noiembrie 1931.

1940 – Al doilea război mondial: RomâniaUngaria și Slovacia se alătură Axei.

1964 – A murit Sabin Manuilă, statistician, medic, demograf, membru fondator al Academiei de Medicină. A emigrat în SUA după cel de-al doilea război mondial (n. 1894)

2006 – Lui Mihail Sebastian i s-a conferit postum la München importantul premiu de carte „Geschwister Scholl” pe anul 2006, premiu ce este conferit în fiecare an începând din 1985 de către Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

2010 – A incetat din viata Roxana Briban, soprana Opera din Viena, Opera Romana (n. 1971)

Din categoria:Evenimente, Noiembrie, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Arhiva

Statistici

  • 128,004 vizualizari

Meniu

Alătură-te altor 438 de urmăritori

Actiunea 2012

Unirea Republica Moldova cu Romania Actiunea2012

Despre mine:

I just want to rule the world !

%d blogeri au apreciat asta: